ناهار سازمانی یک مسئله مهم

سلامت و تندرستی یکی از اولویت های اصلی در فرهنگ امروزه تبدیل شده است. مردم در میان انتخاب های خود نیاز به گزینه های قابل اعتماد و سالم دارند که محل کار نیز از این قاعده مستثنی نیست.

۱۸/۰۵/۱۴۰۱

سلامت و تندرستی یکی از اولویت های اصلی در فرهنگ امروزه تبدیل شده است. مردم در میان انتخاب های خود نیاز به گزینه های قابل اعتماد و سالم دارند که محل کار نیز از این قاعده مستثنی نیست.

با فراهم کردن امکان دسترسی به غذاهای با کیفیت و تازه، شرکت شما این تقاضای مهم افراد سازمان را برآورده می کند. پرداختن به سلامت و تندرستی منجر به کاهش هزینه های درمان و بیمه و کاهش روزهای از دست رفته ی کارمندان به علت بیماری می شود.

اشخاص حرفه ای برای انتخاب شغل خودشون بیش از پیش توقع ارائه غذای خوب در محل کار خویش دارند. وقتی برای کار به لیست بهترین مکان ها نگاه می کنید، برنامه های غذایی (صبحانه، ناهار) در آن ها دیده می شود. مخصوصا زمانی که غذا خوب باشد، خود کارمندان برای اطرافیانشان تعریف و این خبر خارج از شرکت منتشر می شود.

دسته بندی ها